Projekt „Nowoczesny pedagog”

Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

Z dn. 1.12.2016 z ramienia NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie rozpoczęła się realizacja projektu NOWOCZESNY PEDAGOG.

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K423/16

Okres realizacji projektu: 3 edycje w okresie od: 2016-12-01 do: 2019-09-30

Opłata dla uczestników – BEZPŁATNIE

Liczba uczestników: 120 osób, po 40 osób w każdej z 3 edycji (3 lata trwania projektu)

miejsce: Kampus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu wynosi 402345 zł., z czego środki UE stanowią 390273 zł.