Ogólnopolski Konkurs „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia” został objęty honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości- Pana Zbigniewa Ziobry

Cele konkursu – szczegóły

Zasady uczestnictwa – szczegóły

Kategorie – szczegóły

Regulamin – szczegóły

Komitet organizacyjny – szczegóły

Partnerzy – szczegóły

Informacje

Formularz zgłoszeniowy – szczegóły

Kontakt – szczegóły


Wystawa prac osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych

W przededniu beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego w Audytorium Maximum UKSW na ul. Wóycickiego została otwarta wystawa prac osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Na wystawie prezentowane są obrazy, rysunki, płaskorzeźby oraz rzeźby przedstawiające Prymasa Tysiąclecia. Na ekspozycji znalazły się też napisane przez więźniów listy, wiersze i opowiadania nawiązujące do osoby kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wystawę otworzył w piątek rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. Rektor zwrócił uwagę, że wystawa w Audytorium Maximum UKSW pokazuje, że Uniwersytet otwiera się na różne przestrzenie i środowiska.

– Wystawa prac jest efektem konkursu skierowanego do osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, poprzez który otwieramy się na więziennictwo i więźniów – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski.

W uroczystości wziął udział minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek prof. ucz. – Gratuluję wybitnych zdolności braciom, którzy przebywają gdzieś w odosobnieniu, tak, jak kard. Wyszyński przebywał w odosobnieniu podczas trzyletniego internowania – przypomniał minister.

Do konkursu przystąpili osadzeni z blisko 20 zakładów karnych i aresztów śledczych, którzy przesłali kilkadziesiąt prac.

Konkurs zorganizowany został przez Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW przy współpracy ze Stowarzyszeniem Penitencjarnym „Patronat”.

Głównymi organizatorami wydarzenia byli dr hab. Anna Fidelus prof. ucz. oraz mgr Michał Stańczuk

Fotogaleria – szczegóły