Prezentujemy prace nadesłane w ramach Konkursu Zielona Przyszłość , którego pomysłodawcami byli dr hab Anna Fidelus prof. ucz. oraz mgr Michał Stańczuk a  organizatorem zostało: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Łącznie na Konkurs wypłynęły 44 prace wykonane przez wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS) i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) z całego kraju.

Biorąc pod uwagę oryginalność ujęcia tematu oraz estetykę i ogólne wrażenie artystyczne komisja wytypowała laureatów. Wszyscy oni otrzymają dyplomy, których rozsyłanie nastąpi po 12 września 2022 roku.

Serdecznie gratulujemy !!

Fotogaleria – szczegóły