Ojcowie Kamilianie szukają wolontariuszy do pomocy

Ojcowie Kamilianie szukają wolontariuszy do pomocy, organizowania opieki, zabaw, czasu wolnego i odrabiania lekcji z dziećmi z Ukrainy. Od 21 marca do domu ojców wprowadzi się 50 matek z dziećmi. Poprzez pomoc w organizowaniu czasu można zrealizować praktyki opiekuńczo-wychowawcze ze specjalności resocjalizacja.

Buraków znajduje się jeden przystanek za UKSW (Wóycickiego) w stronę Łomianek. Kursują tam autobusy linii miejskiej 150 oraz 750. Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w tym miejscu proszone są o indywidualny kontakt z opiekunem praktyk p. Eweliną Ligęzą (e.ligeza@uksw.edu.pl).