OPIEKUNOWIE PRAKTYK

Kierunek: Pedagogika, Moduł kształcenia: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia II stopnia)
mgr Sandra Skorza – praktyka asystencka  – studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

kontakt: s.skorza@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:
poniedziałek w godz. 16:30 -17:30
sobota w godz. 16:30 -17:00 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Budynek nr 15, pokój 1503
dr Ewa Kulawska – praktyka pedagogiczna – studia stacjonarne

kontakt: e.kulawska@uksw.edu.pl
 
Terminy dyżurów:
czwartek w godz. 10:00-11:30
sobota w godz. 10:30-13:00 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Budynek nr 15, pokój 1507
W dniu 03.12.2022 r. (sobota) dyżur odbędzie się w godzinach 10:30-12:00
mgr Katarzyna Błażejewska – praktyka pedagogiczna – studia niestacjonarne

kontakt: k.blazejewska@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:
wtorek w godz. 14.45-15.45 (w terminach: 06.12.2022; 13.12.2022; 20.12.2022)
czwartek
w godz. 13:00-14:00 (w terminie: 01.12.2022)
10.01. 2023 w godz. 14.45 – 15.45
17.01.2023 w godz. 12:15-13:15

26.01. 2023 w godz. 14:00-15:00
niedziela
w godz. 18:15-18:45 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Budynek nr 15, pokój 1503
W dniu 08.11.2022 (wtorek) dyżur w godz. 14:30-15:00
Dodatkowy termin dyżuru: 10.11.2022 (czwartek) w godz. 14:30-15:00 – Szkoła Podstawowa nr 30 (w miejscu, gdzie w tym dniu zajęcia)

Terminy dyżuru w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:
02.02.2023 w godz. 10:00-11:00, p. 1503
19.02.2023 w godz. 12:00-13:00, p. 1503
dr Izabela Gątarek praktyka  dyplomowa – studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

kontakt: i.gatarek@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:
wtorek w godz. 9:30-9:45
piątek w godz. 14:45-15:00, 16:30-16:45, 18:15-18:30
niedziela w godz. 13:00-13:15 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
niedziela w godz. 14:45-15:00 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Budynek nr 15, sala 1544
W dniach: 16.12.2022; 18.12.2022; 20.12.2022 dyżur odwołany

Termin dyżuru w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:
30.01.2023 w godz. 15:00-16:00 – budynek nr 15, sala 1559
18.02.2023 w godz. 11:00-12:00 – budynek nr 15, sala 1559
Kierunek: Pedagogika, Moduł kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza (studia I i II stopnia)
mgr Ewelina Ligęza

kontakt: e.ligeza@uksw.edu.pl

13.10.2022 oraz 27.10.2022 w godz. 16:30-18:30 (po wcześniejszym umówieniu drogą e-mail)
15.10.2022; 19.11.2022; 17.12.2022 w godz. 8:50-9:50 (po wcześniejszym umówieniu drogą e-mail)
czwartek w godz.15:00-16:00 w pok. 1534 (po wcześniejszym umówieniu mailowym).
Budynek nr 15, pokój 1534
Kierunek: Pedagogika, Moduł kształcenia: Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka (studia II stopnia)
pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka – studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne
dr Beata Krajewska

kontakt: b.krajewska@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:
czwartek
w godz. 14:45-15:45 (październik, listopad)
czwartek w godz. 13:00-14:00 (grudzień, styczeń)
niedziela w godz. 9:15-9:45 (zjazd 2,3, 6,7) 
Budynek nr 15, pokój 1505

Dyżur z dnia 12 stycznia odbędzie się w dniu 9 stycznia (poniedziałek) godz. 14.00 – 15.00

W dniu 24.11.2022 (czwartek) dyżur odbędzie się w godz. 14:00-15:00

Dyżur z dnia 1 grudnia br. (czwartek) odbędzie się w dniu 28 listopada br. (poniedziałek) w godz. 14.00-15.00, MS Teams

Termin dyżuru w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:
09.02.2023 godz. 10:00-11:30, p. 1505
Kierunek: Pedagogika specjalna, Moduł kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową
mgr Ewelina Ligęza

kontakt: e.ligeza@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:

13.10.2022 oraz 27.10.2022 w godz. 16:30-18:30 (po wcześniejszym umówieniu drogą e-mail)
15.10.2022; 19.11.2022; 17.12.2022 w godz. 8:50-9:50 (po wcześniejszym umówieniu drogą e-mail)
Budynek nr 15, pokój 1534
Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Praktyka I stopnia (Praktyka wprowadzająca do zawodu (III rok, semestr VI):
– praktyka w przedszkolu – mgr Sandra Skorza (studia stacjonarne i niestacjonarne)
– praktyka w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej – mgr Katarzyna Błażejewska (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Praktyka I stopnia (Praktyka wprowadzająca do zawodu (IV rok, semestr VII):

praktyka w przedszkolu – mgr Sandra Skorza (studia stacjonarne i niestacjonarne)
poniedziałek w godz. 16:30 -17:30
sobota w godz. 16:30 -17:00 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)

praktyka w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej –
mgr Katarzyna Błażejewska (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Terminy dyżurów:
wtorek w godz. 14.45-15.45 (w terminach: 06.12.2022; 13.12.2022; 20.12.2022)
czwartek
w godz. 13:00-14:00 (w terminie: 01.12.2022)
10.01. 2023 w godz. 14.45 – 15.45
17.01.2023 w godz. 12:15-13:15

26.01. 2023 w godz. 14:00-15:00
niedziela
w godz. 18:15-18:45 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Budynek nr 15, pokój 1503
W dniu 08.11.2022 (wtorek) dyżur w godz. 14:30-15:00
Dodatkowy termin dyżuru: 10.11.2022 (czwartek) w godz. 14:30-15:00 – Szkoła Podstawowa nr 30 (w miejscu, gdzie w tym dniu zajęcia)

Terminy dyżuru w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:
02.02.2023 w godz. 10:00-11:00, p. 1503
19.02.2023 w godz. 12:00-13:00, p. 1503

Praktyka II stopnia (semestr VIII):
praktyka w przedszkolu – mgr Sandra Skorza (studia stacjonarne i niestacjonarne)
praktyka w szkole – mgr Katarzyna Błażejewska (studia stacjonarne i niestacjonarne)