OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

PEDAGOGIKA – STUDIA STACJONARNE

STOPIEŃ I

rok I – dr Kamil Kuracki

rok II – dr Michał Paluch

rok III – dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz.

STOPIEŃ II

rok II – dr Beata Krajewska

PEDAGOGIKA – STUDIA NIESTACJONARNE

I STOPIEŃ

rok II – ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.

II STOPIEŃ

rok II – dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA –
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Studia stacjonarne:

I rok – mgr Sandra Skorza

II rok – dr Michał Paluch

III rok – mgr Katarzyna Błażejewska

IV rok – dr Izabela Gątarek

Studia niestacjonarne:

rok I – mgr Sandra Skorza

rok II – ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.

rok III – dr Marlena Kilian

rok IV – dr Kinga Krawiecka

PEDAGOGIKA SPECJALNA –
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Studia stacjonarne:

II rok – dr Michał Paluch

III rok – mgr Ewelina Ligęza