Edukacja włączająca

Studia są płatne. Wysokość czesnego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 2400 zł za jeden semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

  1. opłata jednorazowa z góry za cały rok w wysokości 7200 zł w terminie 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć
  2. w trzech ratach semestralnych w wysokości 2400 zł za semestr w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego semestru.