Opłaty za studia w roku akademickim 2020/2021

Kierunek: Pedagogika specjalna – studia niestacjonarne

Studia I stopnia

rok III – szczegóły