Projekt „Nowoczesny pedagog”

Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

30 września 2019 r. zakończył się realizowany w latach 2016-2019 na WNP UKSW projekt „Nowoczesny Pedagog”(POWR.03.01.00-00-K423/16), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem było podniesienie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych i analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie po ukończeniu studiów. Wsparciem objęto 121 studentów w ramach 3 edycji projektu. W trakcie trwania projektu „Nowoczesny Pedagog” przeprowadzono liczne warsztaty, zajęcia metodą projektową oraz wizyty studyjne w placówkach oświatowych, w tym unikalne w skali kraju zajęcia z Lalkoterapii oraz Terapii Hocus Focus, przy udziale Kevina Spencera, twórcy metody Hocus Focus, iluzjonisty, nauczyciela, badacza, wielokrotnie nagradzanego producenta filmowego oraz pracownika Uniwersytetu Carlow.

Wszyscy beneficjenci uzyskali nowe kompetencje, a ponad 65% uczestników po ukończeniu studiów podjęło pracę zawodową lub nową formę kształcenia/szkolenia. Autorem programu oraz kierownikiem projektu w latach 2016-2018 była dr Marlena Kilian, zaś w latach 2018-2019 – dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

Wszystkim beneficjentom projektu gratulujemy!


Zajęcia prowadzone przez dr J. Wiazowskiego „Uniwersalne projektowanie” z dnia 24.04.2019 r. odbędą się w dniu 10.04.2019 w godz. 16:45-18:15, sala 1528


Zajęcia:  Uniwersalne projektowanie w dydaktyce zostały przeniesione

z dnia 12 kwietnia 2019 r. na dzień 17 kwietnia 2019 r., godz. 8.00-11.15, budynek nr 15 sala 1528,

z dnia 26 kwietnia 2019 r. na dzień 24 kwietnia 2019 r., godz. 8.00-11.15, budynek nr 15 sala 1528.

Dnia 27 marca 2019 r. zajęcia: Uniwersalne projektowanie w dydaktyce odbędą się w budynku nr 21 w sali 033.


W dniu 15.02.2019 (piątek) zajęcia pt. : „W cudzych butach” odbędą się w ramach zajęć wyjazdowych o godz. 8:30 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 8 w Warszawie, ul. Podmokła 4


Zajęcia z Technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji z dnia 20.02.2019 r. zostają przeniesione na 27.03.2019 r. (godz. 8-11.30), sala 1528.


Uwaga! Zmiana terminów zajęć przedmiotu E-learning! Zajęcia odbywać się będą w sali 1528 w dniach:

23.02.2019

11.30-15.30 – Gr. I

16.00-20.00 – Gr. II

27.02.2019

16.00-20.00 Gr. I

6.03.2019

16.00-20.00 Gr. II

9.03.2019

11.30-15.30 – Gr. I

16.00-20.00 – Gr. II

23.03.2019

11.30-15.30 – Gr. I

16.00-20.00 – Gr. II

6.04. 2019

11.30-15.30 – Gr. I

16.00-20.00 – Gr. II

27.04.2019

11.30-15.30 – Gr. I

16.00-20.00 – Gr. II

———————————————————-

W dniu 26.01.2019 (sobota) dr M. Ciechomski odwołuje zajęcia.

Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.

———————————————————–

W dniu 25.01.2019 (piątek) zajęcia prowadzone przez Panią Olgę Kwiatkowską
z przedmiotu: Język angielski odbędą się w sali 1523

————————————————————

W dniu 23.01.2019 (środa) zajęcia prowadzone przez Pana dr M. Ciechomskiego „W cudzych butach” odbędą się w sali 1544

—————————————————-

11.01.2019 r. zajęcia z przedmiotu „Język angielski dla pedagogów” odbędą się w godz. 16.00-20.45 w sali 1555.