• Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  • Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w Józefowie
  • Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego’’ Patronat’’