Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Warszawie

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego ‘’Patronat”