Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.