Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Koło Naukowe  Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie