Zapraszamy Państwa na stacjonarne, jednolite studia magisterskie kierunku Pedagogika specjalna. Studia trwają 5 lat. Są to studia bezpłatne. Zajęcia odbywają się w kampusie Uniwersytetu na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie (Młociny).


Studiuj z nami pedagogikę specjalną!

Proponujemy Państwu do wyboru jeden z trzech modułów kształcenia.
Wybór modułu kształcenia deklaruje się podczas rejestracji w systemie IRK.

Limit miejsc:

Moduł kształcenia: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną – 30 miejsc

Moduł kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową – 30 miejsc

Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną
i wsparciem technologicznym

(Rekrutacja na specjalność przewidziana na rok akademicki 2023/2024).

więcej


powrót do kierunków

studia niestacjonarne