Uwaga !! Plan może ulec zmianie.

Studia stacjonarne – w poniedziałki zajęcia będą odbywać się
w formie zdalnej na MS Teams. Instrukcja łączenia się studentów do MS Teams https://csi.uksw.edu.pl/dla-studentow/ms-teams/polaczenie-do-zdalnego-egzaminu
W pozostałe dni tygodnia zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni.

Studia niestacjonarne – podczas zjazdu I w semestrze letnim zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej na MS Teams. Instrukcja łączenia się studentów do MS Teams https://csi.uksw.edu.pl/dla-studentow/ms-teams/polaczenie-do-zdalnego-egzaminu.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – STUDIA STACJONARNE:

I rok – szczegóły

II rok – szczegóły

III rok – szczegóły

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – STUDIA NIESTACJONARNE:

I rok – szczegóły

II rok – szczegóły

III rok – szczegóły

Uwaga !! Plan może ulec zmianie.