Uwaga !! Plan może ulec zmianie.

Studia stacjonarne – w poniedziałki zajęcia będą odbywać się
w formie zdalnej na MS Teams. Instrukcja łączenia się studentów do MS Teams https://csi.uksw.edu.pl/dla-studentow/ms-teams/polaczenie-do-zdalnego-egzaminu
W pozostałe dni tygodnia zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni.

kierunek: Pedagogika specjalna – studia stacjonarne

II rok – szczegóły (aktualizacja 09.11.2022)

III rok – szczegóły (aktualizacja 09.12.2022)

Uwaga !! Plan może ulec zmianie.