Uwaga !! Plan może ulec zmianie.

Studia stacjonarne – w poniedziałki zajęcia będą odbywać się
w formie zdalnej na MS Teams. Instrukcja łączenia się studentów do MS Teams https://csi.uksw.edu.pl/dla-studentow/ms-teams/polaczenie-do-zdalnego-egzaminu
W pozostałe dni tygodnia zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni.

Studia stacjonarne

kierunek: Pedagogika

I rok I stopnia – szczegóły (aktualizacja dnia 07.12.2022)

II rok I stopnia – szczegóły (aktualizacja 09.12.2022)

III rok I stopnia – szczegóły (aktualizacja dnia 09.11.2022)

II rok II stopnia – szczegóły (aktualizacja dnia 06.10.2022)

Studia niestacjonarne

kierunek: Pedagogika

II rok I stopnia – szczegóły (aktualizacja dnia 20.09.2022)

II rok II stopnia – szczegóły (aktualizacja dnia 09.01.2023)

Uwaga !! Plan może ulec zmianie.