Uwaga !! Plan może ulec zmianie.

Studia stacjonarne – w poniedziałki zajęcia będą odbywać się
w formie zdalnej na MS Teams. Instrukcja łączenia się studentów do MS Teams https://csi.uksw.edu.pl/dla-studentow/ms-teams/polaczenie-do-zdalnego-egzaminu
W pozostałe dni tygodnia zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – STUDIA STACJONARNE:

I rok – szczegóły (aktualizacja 09.11.2022)

II rok – szczegóły (aktualizacja 14.11.2022)

III rok – szczegóły (aktualizacja 30.11.2022)

IV rok – szczegóły (aktualizacja 09.11.2022)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – STUDIA NIESTACJONARNE:

I rok – szczegóły (aktualizacja 09.11.2022)

II rok – szczegóły (aktualizacja 20.10.2022)

III rok – szczegóły (aktualizacja 20.09.2022)

IV rok – szczegóły (aktualizacja 09.11.2022)

Uwaga !! Plan może ulec zmianie.