Projekt „Nowoczesny pedagog”

Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

Celem głównym projektu jest podniesienie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych i analitycznych studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej ostatniego roku studiów I i II stopnia. Absolwenci dzięki udziałowi w projekcie zwiększą swe szanse na zatrudnienie, jak również elastyczność i uniwersalność na rynku pracy.

Działania projektowe będą stanowiły elementy dodatkowe w cyklu kształcenia.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 120 studentów WNP, którzy chcą podwyższać kompetencje zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Będą to studenci i studentki dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia, tj. po 40 studentów każdego roku trwania programu (3 edycje: 40 uczestników w roku akademickim 2016/17, 40 uczestników w roku 2017/18 oraz 40 uczestników w roku 2018/19).

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE NOWOCZESNY PEDAGOG dostępny jest w Biurze Projektu (bud. 15, pok. 1504, ul Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa) oraz na stronie projektu.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

zad.1 Certyfikowane kursy i warsztaty:

 1. Zastosowanie narzędzi dostępnych w chmurze do tworzenia materiałów edukacyjnych,
 2. Uniwersalne projektowanie w dydaktyce,
 3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji,
 4. Przedsiębiorczość dla nauczycieli,
 5. Metoda projektowa i warsztatowa w praktyce szkolnej,
 6. Moralność i empatia w pracy pedagoga,
 7. Pomocy przedmedyczna dla dzieci,
 8. Angielski dla pedagogów (B2),
 9. Animacja zabaw,
 10. Bajkoterapia.

zad. 2 Zespołowa praca metodą projektu w zakresie:

 1. Lalkoterapia,
 2. Terapia Hokus Focus,
 3. Zastosowanie platformy e-learningowej,
 4. W cudzych butach opracowywania metod rozwijania empatii wśród studentów,
 5. Wydziałowe spotkania z ekspertami rynku pracy;

zad. 3 Wizyty studyjne u pracodawców z obszaru pedagogiki i pedagogiki specjalnej.