Kadra pedagogiczna

W gronie kadry prowadzącej zajęcia będą pracownicy Wydziałów Medycznego, Humanistycznego i Pedagogicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wydrzyńskiego oraz zaproszeni goście do współpracy.

<<< strona główna