Adresaci studiów

Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna” adresowane są do absolwentów wyższych studiów (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) następujących kierunków:

  • pedagogika, szczególnie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika specjalna,
  • psychologia, szczególnie psychologia rozwojowa i kliniczna,
  • filologia polska,
  • medycyna – specjalizacje: laryngologia, foniatria.

Zapraszamy Kandydatów posiadających nienaganną wymowę oraz poprawnie posługujących się językiem polskim.

<<< strona główna