Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację usług badawczych w ramach projektu „Sygnalizator Plus – analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr POWR.04.03.00 IP.07-00-002/20, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełne ogłoszenie znajduje się pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73180?sekcja=ogloszenie

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.kurp@uksw.edu.pl lub złożona poprzez Bazę Konkurencyjności do końca dnia 18.10.2021 (decyduje data wpływu).

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załączniki:

Wybrany Wykonawca: Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych z siedzibą w Warszawie.

—————————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację usług badawczych w ramach projektu „Sygnalizator Plus – analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr POWR.04.03.00 IP.07-00-002/20, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.kurp@uksw.edu.pl lub złożona poprzez Bazę Konkurencyjności do końca dnia 01.10.2021 (decyduje data wpływu).

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załączniki: