PROFESOROWIE I WYKŁADOWCY WYDZIAŁU w roku akademickim 2022/2023:

 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.
 • mgr Katarzyna Błażejewska
 • prof. dr hab. Jacek Błeszyński
 • dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.
 • dr Martyna Czarnecka
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
 • dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.
 • dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.
 • dr hab. Barbara Galas, prof. ucz.
 • dr Izabela Gątarek
 • dr Marlena Kilian
 • dr Agnieszka Klimska
 • dr Marcin Klimski
 • dr Beata Krajewska
 • dr Kinga Krawiecka
 • dr Ewa Kulawska
 • dr Kamil Kuracki
 • dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
 • mgr Ewelina Ligęza
 • ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.
 • dr Michał Paluch
 • dr Ewelina Rzońca
 • dr Sebastian Skalski-Bednarz
 • mgr Sandra Skorza
 • dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek
 • ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz.
 • dr Emilia Śmiechowska – Petrovskij
 • dr Żaneta Tempczyk-Nagórka
 • dr Konrad Wierzbicki
 • dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz.

WYKŁADOWCY ZAPROSZENI:

 • mgr Marcin Bielecki
 • dr Maciej Ciechomski
 • dr Barbara Głasek
 • dr Bartłomiej Gutowski
 • dr Joanna Kandzia
 • ks. dr Marcin Kłosowski
 • dr Julita Kosińska
 • dr Olga Kotowska-Wójcik
 • mgr inż. Łukasz Kowalski
 • dr Elżbieta Lesiak – Bielawska
 • mgr Maria Michnowska
 • mgr Krystyna Mucha
 • mgr  Monika Nowosielska
 • mgr Artur Pięta
 • mgr Anna Piskorek-Atys
 • dr Małgorzata Kustosz-Piątosa
 • dr Adam Rychlik
 • mgr Beata Sapiejewska-Dąbrowska
 • mgr Michał Winczek
 • dr Joanna Wróblewska-Skrzek
 • mgr Aneta Żmijewska