Pracownicy

 

Kadrę naukowo-dydaktyczną wydziału stanowią zarówno naukowcy z dużym doświadczeniem i znaczącym dorobkiem badawczym, jak i młodsi pracownicy nauki, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę. Jednym z głównych wyzwań, stojącym przed obydwoma grupami, jest poszukiwanie zależności pomiędzy teorią a praktyczną działalnością pedagogiczną.