Biuro Karier – www.bk.uksw.edu.pl/praktyki

Program praktyk dla kierunku pedagogika – 04.03.2022 r. – szczegóły

Program praktyk dla kierunku pedagogika specjalna – 04.03.2022 r. – szczegóły

Termin rozliczenia praktyk dyplomowych na studiach niestacjonarnych został przedłużony do dnia 29.04.2022 r.

Dokumentacja dotycząca praktyk kierunek: Pedagogika – szczegóły

Dokumentacja dotycząca praktyk – kierunek: Pedagogika specjalna – szczegóły

OPIEKUNOWIE PRAKTYK

Moduł kształcenia: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
mgr Sandra Skorza – praktyka asystencka  – studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

kontakt: s.skorza@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:
02.04.2022 godz.8:30 -10:00
14.05.2022 godz.8:30 -10:00
11.06.2022 godz.8:30 -10:00
Budynek nr 15, pokój 1503
dr Ewa Kulawska – praktyka pedagogiczna – studia stacjonarne

kontakt: e.kulawska@uksw.edu.pl
 
Terminy dyżurów:
czwartek w godz. 10.00 – 11.00
sobota w godz. 11.30 – 12.00 i 12.30 – 13.30 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Budynek nr 15, p. 1507
mgr Katarzyna Błażejewska – praktyka pedagogiczna – studia niestacjonarne

kontakt: k.blazejewska@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:
wtorek w godz. 12.00-13.00 
sobota
w godz. 12.30-13.00 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Budynek nr 15, p. 1503

W dniu 07.06.2022 (wtorek) dyżur w godz. 11.00-12.00
W dniu 11.06.2022 (sobota) dyżur w godz: 11.00-13.00, p. 1503
W dniu 19.06.2022 r. (niedziela) dyżur w godz.: 10.30-11.00, bud. 21, p. 106
W dniu 21.06.2022 r. (wtorek) dyżur w godz.: 10.30-11.30, bud. 15, p. 1503

Termin dyżuru w sesji poprawkowej semestru letniego:
20.09.2022 w godz. 12:00-13:00, p. 1503
dr Izabela Gątarek praktyka  dyplomowa – studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

kontakt: i.gatarek@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:
wtorek w godz. 8.30-9.30, budynek nr 15, p. 1503
niedziela w godz. 10.45 – 11.15 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Zjazd II, III, IV, V, VII, VIII – budynek nr 23, sala 101 ; zjazd VI – budynek nr 15, sala 1503

– dyżur w sesji poprawkowej dla st. stacjonarnych: 01.03.2022 godz. 8.30-9.30, budynek nr 15, sala 1522
– dyżur w sesji poprawkowej dla st. niestacjonarnych – 06.03.2022 godz. 10:45-11:15, budynek nr 15, sala 1522

Terminy dyżurów w sesji oraz sesji poprawkowej semestru letniego:
21.06.2022 godz. 9:00, budynek nr 15, sala 1527
19.06.2022 godz. 10:15-11:15, budynek nr 15, sala 1559
16.09.2022 godz. 14:30-15:30, budynek nr 15, sala 1527
Moduł kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
mgr Ewelina Ligęza

kontakt: e.ligeza@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:

*studia stacjonarne:
-wtorek w godz. 18:00-18:30
-czwartek w godz. 18:00-18:30
*studia niestacjonarne:
-6.03 (niedziela) godz. 11:15-11:30 i 13:00-13:15
-20.03 (niedziela) godz. 11:15-11:30 i 13:00-13:15
-3.04 (niedziela) godz. 11:15-11:30 i 13:00-13:15
-24.04 (niedziela) godz. 14:30-15:00
-15.05 (niedziela) godz. 14:30-15:00
-29.05 (niedziela) godz. 14:30-15:00
-12.06 (niedziela) godz. 14:30-15:00
Budynek nr 15, pokój 1534

Termin dyżuru w sesji egzaminacyjnej semestru letniego:
29 czerwca (środa) w godz. 9:00-10:00, pok. 1534.
Moduł kształcenia: Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka
pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka – studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne
dr Beata Krajewska

kontakt: b.krajewska@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:
czwartek
w godz. 13.00 – 15.00 (w terminach: 10.03., 24.03., 7.04., 12.05., 26.05., 2.06.)
28.04.2022
w godz. 16:30-17:30
niedziela
w godz. 9.15 – 9.45 (zjazd 1, 6)
Budynek nr 15, pokój 1505


W dniu 09.06.2022 (czwartek) dyżur odbędzie się w godzinach 9.30 – 11.30, p. 1505

Termin dyżuru w sesji egzaminacyjnej semestru letniego:
23.06.2022.  w godz. 8.30 – 9.30 – dyżur zdalny MS Teams
30.06.2022. w godz. 9.00-10.00 – dyżur stacjonarny 1505.

Termin dyżuru w sesji poprawkowej semestru letniego:
15 września (czwartek) godz. 9.45 – 11.45, pokój 1505