Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Na studia przyjmowani są kandydaci z wykształceniem wyższym (lic., inż., mgr,)

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów https://oferta.uksw.edu.pl )

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji – 1 czerwca 2022 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów –  1 czerwca 2022 r.

Ostatni dzień rejestracji w systemie – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 12 października 2022 r.

Ostatni dzień składania dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 12 października 2022 r.

PROCEDURA REKRUTACJI:

 1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
  www.oferta.uksw.edu.pl
 2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego
 3. Złożenie dokumentów
  1. kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  3. jedno zdjęcie (format taki jak do dowodu osobistego)
  4. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)

Komplet dokumentów należy składać

w pokoju 1506, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa

w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30

KONTAKT

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Jednostka organizacyjna uczelni:

Wydział Nauk Pedagogicznych

Adres organizatora studiów podyplomowych:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

01-938 Warszawa

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Kulawska

Obsługa administracyjna:

mgr Irmina Pasternacka

tel.: 022 569- 96-72 (pokój 1506)

kontakt e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl