Projekt „Nowoczesny pedagog”

Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

Przewidziane w projekcie formy wsparcia stanowią elementy dodatkowe w procesie kształcenia. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zajęcia warsztatowe:

 1. Pomoc przedmedyczna udzielana dzieciom (certyfikat)
 2. Animator zabaw
 3. Bajkoterapia
 4. Język angielski dla pedagogów (poz.B2)
 5. Moralność i empatia w pracy pedagoga
 6. Przedsiębiorczość dla nauczycieli
 7. Zastosowanie narzędzi dostępnych w chmurze do tworzenia materiałów edukacyjnych, kolaboracji uczniów i weryfikacji ich wiedzy
 8. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji
 9. Uniwersalne projektowanie w dydaktyce
 10. Metoda projektowa i warsztatowa w praktyce szkolnej.

Przewidzianych jest 10 grup warsztatowych. Każdy uczestnik weźmie udział w 4 zajęciach warsztatowych. Każdy warsztat będzie trwał 16h, grupy będą 16 osobowe. Warsztaty będą dobierane do każdego uczestnika indywidualnie w oparciu o przeprowadzony bilans kompetencji oraz wysokość średniej ocen z ostatniego roku studiów.

Zajęcia projektowe

 1. Lalkoterapia – wykonanie pod okiem lalkarza lalki, następnie opracowanie koncepcji lalkoterapii w terapii dzieci chorych i niepełnosprawnych i jej wdrożenie przy udziale instytucji działających na ich rzecz.
 2. Terapia HOKUS FOKUS – wykorzystanie magicznych sztuczek w innowacyjnej terapii dzieci z niepełnosprawnościami, w oparciu o ich naturalną ciekawość i potrzebę zabawy.
 3. Zastosowanie platformy e-learningowej do stworzenia zasobnika wiedzy dla potrzeb studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie.
 4. W cudzych butach – opracowanie metody rozwijania empatii wśród studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej i jej wdrożenie.
 5. Wydziałowe Spotkania z Ekspertami Rynku Pracy: organizacja koncepcyjna, tematyczna, merytoryczna i logistyczna regularnych spotkań specjalistów praktyków ze studentami Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie oraz koncepcji zamawianych prac dyplomowych.

Przewidzianych jest 5 projektów, każdy po 2 grupy (razem 10 grup projektowych). Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w 2 projektach. Każdy projekt będzie trwał 30h, grupy będą 8-osobowe. Projekty będą dobierane do każdego uczestnika indywidualnie w oparciu o przeprowadzony bilans kompetencji oraz wysokość średniej ocen z ostatniego roku studiów.

Wizyty studyjne:

Celem wizyt studyjnych jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę, umiejętności i postawy. Wizyty studyjne będą odbywały się w instytucjach działających w obszarze pedagogiki i pedagogiki specjalnej.

Przewidziane są wizyty studyjne u 4 pracodawców, każda przeznaczona dla 2 grup (razem 8 wizyt studyjnych) . Do każdego miejsca udadzą się 2 grupy po 10 osób. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w wizycie studyjnej w 2 instytucjach. Wizyty studyjna będzie jednodniowa (8h).

Program wizyty: wprowadzenie w specyfikę działania instytucji, warsztaty dla uczestników projektu, spotkanie podsumowujące.