PROJEKT „Akademia wychowanków MOS i MOW”

Nr POWR.03.01.00-00-T166/18 

Z dniem 1 grudnia 2018 r. z ramienia NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła się realizacja projektu AKADEMIA WYCHOWANKÓW MOS I MOW.

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-T166/18

Okres realizacji projektu: 3 edycje w okresie od: 2018-12-01 do: 2023-06-30

Opłata dla uczestników – BEZPŁATNIE

Liczba uczestników: 100 osób

miejsce: Kampus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu wynosi 1 013 300 zł., z czego środki UE stanowią 948 860 zł.