Publikacje

     Na Wydziale prowadzona jest ożywiona działalność edytorska. Oprócz specjalistycznego czasopisma "Forum Pedagogiczne" i dwóch serii wydawniczych, w Wydawnictwie UKSW ukazuje się co roku kilka prac zwartych pracowników wydziału.

 

2018

 

[2018]

D. Benner

D. Stępkowski

A. von Oettingen

Z. Peng

"Kształcenie - moralność- demokracja"

 Warszawa 2018

 

2017 

 

 [2017]

 E. Wolter 

"Ecological Education of Youths and Children in the Polish Magazines in the Years 1918-1939"

WARSZAWA 2017 

                           

 

[2017]

J. Kuczyńska-Kwapisz, E. Śmiechowska-Petrovskij 

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Współczesne techniki, narzędzia
i strategie nauczania
     

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2017                                            

 

[2017]

E. Śmiechowska-Petrovskij (red.)

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2017       

 

Książka do pobrania w wersji elektronicznej  - szczegóły                     

 

[2017]

E. Śmiechowska-Petrovskij

Książki literackie dla niewidomych dzieci
w młodszym wieku szkolnym. Perspektywa dorosłych pośredników

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2017  

                                                                  

 

2016

 

[2016]

(red.) Zbigniew Babicki, Dariusz Stępkowski

Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2016                                      

 

[2016]

(red.) Barbara Małgorzata Kałdon

Wybrane obszary niebezpieczeństw XXI wieku
w ujęciu interdyscyplinarnym

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2016                                      

 

[2016]

Kinga Krawiecka, Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Martyna Żelazkowska

Sztuka/twórczość dostępna. Osoby z niepełnosprawnościami i chorobą psychiczną w kręgu recepcji i ekspresji sztuki

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2016                                                            

 

  [2016]

  (red.) Emilia Śmiechowska-Petrovskij

  Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi
  w młodszym wieku

  Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała 
  Stefana Wyszyńskiego

  Warszawa 2016

 

  Książka do pobrania w wersji elektronicznej -      
 
szczegóły 

 

                                                                                

 

[2016]

(red.) Kinga Krawiecka, Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Żaneta Tempczyk - Nagórka

Selected Aspects of Psychosocial Functioning of Persons with Disabilities

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2016

                                                       

 

http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/sites/default/files/imagecache/product/app.jpg

[2016] 

Barbara Baraniak, Aleksandra Kulpa-Puczyńska
i in. 

Adepci pedagogiki pracy w projekcjach i eksploracjach naukowych

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Warszawa 2016                                                                                          

 

[2016]

(red.) Zbigniew Babicki, Magdalena Kuleta-Hulboj

Teoretyczne i praktyczne konteksty edukacji globalnej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego                                              

Warszawa 2016            

 

2015

           

      [2015]

      Barbara Baraniak, Barbara Galas, Beata Krajewska, Stanisław Janiec, Zbigniew Babicki, Dorota Nawrat

      Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej

      Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

      Warszawa 2015

 

 

[2015]

Barbara Baraniak, Edyta Wolter, Marzena Sałyga, Aleksandra Kulpa-Puczyńska, Jacek Brzeziński, Stanisław Janiec,

Edukacja i praca człowieka implikacjami dla pedagogiki pracy
i pedagogiki społecznej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2015

 

 

[2015]

Dietrich Benner

Tłumaczenie: Dariusz Stępkowski

Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2015

 

[2015]

Jerzy Stochmiałek

Kryzysy życiowe osób dorosłych. Refleksje andragogiczne i edukacyjne.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2015

 

 

 [2015]

Jenusz Surzykiewicz, Kathrin Maier

Hoffnung und Spiritualität als vernachlässigte Ressourcen im beruflichen Anpassungs-prozess junger Menschen

Cuvillier Verlag Göttingen

Göttingen 2015

[2015]

Stanisław Chrobak (red.)

Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży cz. 2

Wydawnictwo Salezajańskie

Warszawa 2015

[2015]

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

The Impact of Mother Elżbieta Róża Czacka on the Educational Model of the Visually Impaired
(In the context of the contemporary perception of her views)

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2015

[2015]

Beata Krajewska

Okna życia w systemie opieki nad dziećmi

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2015

 

2014

[2014]

Anna Fidelus (red.)

Od stereotypu do wykluczenia

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2014

   [2014]

   Barbara Małgorzata Kołdon

   Przemoc wobec dziecka w rodzinie

   Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

   Warszawa 2014

 

 

 

 

 

 

[2014]

Barbara Małgorzata Kołdon (red.)

Irena Kurlak (red.)

Suicydologiczne aspekty patologii społecznej

Ostrowiec Świętokrzyski - Warszawa 2014

 

 

 

 

[2014]

Kinga Krawiecka

Realizm intelektualny a realizm wizualny w działalności plastycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wydawnistwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2014

   

 

 

 

 

[2014]

Naděžda Pelcová

Człowiek i wychowanie w refleksji fenomentologicznej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2014

 

 

 

 

 

 

[2014]

Dariusz Stępkowski, A. Murzyn (eds)

Religion long forgotten. The importance of religion in education        towards civil society

Oficyna Wydawnicza ?Impuls?

Kraków 2014

 

 

 

[2014]

Stanisław Chrobak (red.)

Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży cz. 1

Wydawnictwo Salezajańskie

Warszawa 2014

[2014]

Eugeniusz Sakowicz

Muzułmańska edukacja i wychowanie : pedagogiczna wizja
M. Fethullaha Gulena

Libra Wydawnictwo i Drukarnia, Dunaj Instytut Dialogu

 Białystok 2014, Warszawa 2014

 
2013

[2013]

Janusz Surzykiewicz (red.), Marek Kulesza

Coaching społeczny. Innowacyjne techniki i narzędzia wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Difin

Warszawa 2013

[2013]

Witold Starnawski

Bycie sobą. Podstawy moralności i wychowania

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2013

 

 

 

 

 

 

[2013]

Barbara Galas

Anomia, lęk, pragmatyzm vs patriotyzm : Młoda generacja wobec zmian

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2013

 

[2013]

Edyta Wolter

Edukacja ekologiczna w Drugiej Rzeczpospolitej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2013

[2013]

Maria Małgorzata Boużyk

Wychowanie otwarte na religię : Polska Szkoła Filologii Klasycznej
o roli religii w wychowaniu

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2013

 

[2013]

Barbara Baraniak

Współczesna pedagogika pracy : z perspektywy edykacji, pracy
i badań

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńśkiego

Warszawa 2013

[2013]

Barbara Kałdon, Irena Kurlak, Barbara Małgorzata Kałdon

Janusz Korczak a wybrane zagadnienia pedagogicznej
teorii i praktyki

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

Ostrowiec Świętokrzyski, Warszawa 2013

2012

 

[2012]

Elmar Anhalt, Dariusz Stępkowski (red.)

Erziehung und Bildung in politischen Systemen

IKS Gamond

[Edition Paideia, t. 4]

Jena 2012

[2012]

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej :
wychowanie

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2012

[2012]

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Wspólczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej :
kształcenie i rehabilitacja

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2012

[2012]

Jan Piskurewicz

Z ziemi włoskiej dla Polski

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2012

[2012]

Marzena Dycht

Henryk Ruszczyc. Pedagogiczne inspiracje.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2012

[2012]

Eugeniusz Sakowicz

Uniwersytet katolicki. Teksty, bibliografia, dokumenty.

Wydawnictwo Polihymnia

Lublin 2012

[2012]

Anna Fidelus

Determinanty readaptacji społecznej skazanych

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2012

[2012]

Barbara Baraniak

Człowiek w pedagogice pracy

Difin

Warszawa 2012

[2012]

Barbara Kałdon, Irena Kurlak

Wybrane zagadnienia problematyki pomocy i wsparcia
w rozwiązywaniu
problemów ludzi w różnym wieku

Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój"

Ostrowiec Świętokrzyski 2012

[2012]

Barbara Kałdon, Żaneta Tempczyk

Potrzeby młodzieży niedostosowanej społecznie a funkcjonowanie wybranych subkultur młodzieżowych

Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój"

Ostrowiec Świętokrzyski, Warszawa 2012

 
2011

[2011]

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii w kontekście współczesnej recepcji jej myśli

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2011 

 

pdf - ściągnij
 

[2011]

Anna Fidelus

Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2011

[2011]

Barbara Kałdon, Irena Kurlak

Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej:
podejście interdyscyplinarne

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia

Warszawa, Sandomierz 2011


 

 

[2011]

Jan Niewęgłowski

Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce
w latach 1898-1989

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego

Warszawa 2011

2010

[2010]

Iryna Kurlak

Istota i problematyka pedagogiki postpenitencjarnej
w interdyscyplinarnym kontekście

Społom

Lwów 2010

 

 

 

 

 

[2010]

Dariusz Stępkowski

Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnianego wątku na          podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E. Schleiermachera

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego

Warszawa 2010

[2010]

Mirosława Gabęcka, Anna Fidelus

Z problematyki wolności w pedagogice

Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

Piotrków Trybunalski 2010

[2010]

Barbara Baraniak

Od manualizmu do pedagogiki pracy

Difin

Warszawa 2010

[2010]

Barbara Baraniak

Współczesna pedagogika pracy : z perspektywy edukacji, pracy
i badań

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2010

2009

[2009]

Stanisław Chrobak

Podstawy pedagogiki nadziei

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2009

[2009]

Eugeniusz Sakowicz

Religie niechrześcijańskie w Polsce

Wydawnictwo Polihymnia

Lublin 2009

[2009]

Eugeniusz Sakowicz

Religioznawstwo

Wydawnictwo Polihymnia

Lublin 2009

[2009]

Barbara Kałdon, Jerzy Kahlan, Anna Fidelus

Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia

Sandomierz-Warszawa 2009

[2009]

Anna Fidelus

W stronę readaptacji społecznej

Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

Piotrków Trybunalski 2009

[2009]

Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej

Warszawa 2009

[2009]

Jan Niewęgłowski

Religia i wychowanie w myśli Luigiego Stefaniniego

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńśkiego

Warszawa 2009

[2009]

Beata Krajewska

Telewizja w recepcji dorosłych - studentów

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2009

[2009]

Jerzy Stochmiałek

Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2009

[2009]

Kazimierz Gryżenia

Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2009

[2009]

Zbigniew Babicki

Społeczno-wychowawcza działalność księży pallotynów w Polsce

Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji
Chrystusa Króla

Ząbki 2009

[2009]

Barbara Baraniak

Metody badania pracy

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Warszawa 2009

2008

[2008]

Witold Starnawski

Prawda jako zasada wychowania

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2008

[2008]

Barbara Baraniak

Jubileusz 95 lat życia Tadeusza W. Nowackiego

Instytud Badań Edukacyjnych

Warszawa-Radom 2008

[2008]

Stefan Michał Kwiatkowski, Andrzej Bogaj, Barbara Baraniak

Pedagogika pracy

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Warszawa 2008

[2008]

Barbara Kałdon

Pedagog szkolny wobec narkotyzowania się młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych

Akademia im. Jana Długosza

Częstochowa 2008

[2008]

Dietrich Benner, Dariusz Stępkowski (tłumaczenie)

Edukacja jako kształcenie i kształtowanie : moralność, kultura, demokracja, religia

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2008

2007

[2007]

Eugeniusz Sakowicz

Rozmowy o Islamie i dialogu

Wydawnictwo Polihymnia

Lublin 2007

[2007]

Daskalopoulos Apostolos, Kornelia Czerwińska,
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Renata Wójtowicz

Good Practices in Rehabilitation of Persons with Disabilities
Italy, Poland,  Greece

 

Academy of Special Education Press

Warsaw 2007
 

 

[2007]

Beata Krajewska

Elementarne zagadnienia pracy socjalnej : wybór tekstów

Wydawnictwo Naukowe "Novum"

Płock 2007

[2007]

Beata Krajewska

Podstawy prawne pracy socjalnej : historia i współczesność :
Wybór ustawowych aktów prawnych

Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit"

Toruń 2007


 

2006

[2006]

Kazimierz Franczak, Stanisław Chrobak

Uczeń i nauczyciel w wyścigu do wiedzy - wybrane aspekty nauczania i uczenia się

Salezjańśki Instytut Wychowania Chrześcijańskiego

Warszawa 2006

[2006]

Edyta Wolter

Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2006

[2006]

Marzena Dycht

Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Warszawa 2006

2004

[2004]

Jan Niewęgłowski

W trosce o młodzież : edukacja, praca, obywatelstwo

Wydawnictwo Salezjańskie

Warszawa 2004

 

 

 

 

 

 

2003

[2003]

Barbara Kołdon

Profilaktyka alkoholowa w szkole

Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej

Stalowa Wola 2003

2002

[2002]

Władysław Dykcik, Czesław Kossakowski, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych

Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Poznań 2002

2001

[2001]

Jadwiga Kuczyńśka-Kwapisz

Orientacja przestrzenna w usamodzielnieniu osób niewidomych

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Warszawa 2001

1999

[1999]

Stanisław Chrobak

Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu
Karola Wojtyły - Jana Pawła II

Wydawnictwo Salezjańskie

Warszawa 1999

1996

[1996]

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Rehabilitacja niewidomych i słabowidzących : tendencje współczesne

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej

Warszawa 1996

1995

[1995]

Jerzy Stochmiałek

Problemy współczesnej edukacji w niemieckich i polskich opracowaniach

Instytut Technologii Eksploatacji

Warszawa, Radom 1995

1993

[1993]

Jerzy Stochmiałek

Kierunki rozwoju współczesnej pedagogiki opiekuńczej i specjalnej

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Instytut Pedagogiki Społecznej

Częstochowa 1993

[1993]

Danuta Marzec, Jerzy Stochmiałek

Przygotowanie pedagogów do pracy opiekuńczo-wychowawczej

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Instytut Pedagogiki Społecznej

Częstochowa 1993

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[2016]

(red.) Zbigniew Babicki, Dariusz Stępkowski

Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa 2016                               

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach