Na Wydziale prowadzona jest ożywiona działalność edytorska. Oprócz specjalistycznego czasopisma „Forum Pedagogiczne” i dwóch serii wydawniczych, w Wydawnictwie UKSW ukazuje się co roku kilka prac zwartych pracowników Wydziału.

Rok 2022

Michał Paluch (red.)

„Lekcje pokoju w czasie (po)wojennym”

wyd. Impuls

Kraków 2022

ISBN 978-83-8294-216-3

Wersja elektroniczna: https://pwpp.uksw.edu.pl/…/lekcje-pokoju-w-czasie…/
Jarosław Michalski
Monika Wolińska

„Poczucie sensu życia w procesie adaptacji do wolności. Studium antropologiczno-pedagogiczne”

Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, 2022

ISBN: 978-83-66277-37-3

wersja pdf – szczegóły
Jacek Błeszyński
Aleksandra Rumińska
Agnieszka Hamerlińska
Renata Stefańska-Klar
Agnieszka Warszawa

Research Article
„The experience of the COVID-19 pandemic by persons with ASD: Social aspects”

Wersja pdf – szczegóły

Rok 2021

M. Kilian (red.)
„Pedagogika specjalna osób w starszym wieku”

Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2021
[2021]
A. Regulska, M. Czarnecka, A. Najda (red.)
„Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19”

Monografia powstała w ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów
i nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy
nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 1.06.2021 r.
Wyda. Adam Marszałek 2021

wersja pdf – szczegóły
[2021]
M. Dycht, E. Śmiechowska-Petrovskij (red.)
„Edukacja w sytuacji (post)pandemii – wyzwania i perspektywy”

Monografia powstała w ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów
i nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy
nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 1.06.2021 r.
Wyd. Adam Marszałek 2021

wersja pdf – szczegóły
[2021]
A. Klimska, M. Klimski (red.)
„Przyszłość polskiej szkoły. Alert pedagogiczny”

Monografia powstała w ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów
i nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 1.06.2021 r.
Wyd. Adam Marszałek 2021

wersja pdf – szczegóły
[2021]
D. Benner
„Zarys ogólnej dydaktyki nauki. Podstawy i orientacje dla kształcenia nauczycieli, nauczania i badań edukacyjnych”
Wyd. Impuls, Kraków 2021
Przełożył z języka niemieckiego i opracował: ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. uczelni
[2021]
B. Baraniak
„Podstawy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki pracy jako dyscypliny naukowej”
Wyd. Difin 2021
[2021]
B. Baraniak
„Pedagogika i jej struktury w dyskursie o nauce naukowości i naukoznawstwie”
Wyd. Difin 2021
[2021]
B. Śliwerski
M. Paluch
„Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego”
Wyd. Impuls 2021

Rok 2020


[2020]
Jarosław Michalski,  Zbigniew Kulesz, Zdzisław Kunicki (red.)

„Człowiek, duchowość, rodzina. Impulsy myśli o. Anselma Grüna. Tom 3”

Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-153-5
Data wydania: 2020

wersja pdf – szczegóły


[2020]
Jarosław Michalski, Monika Wolińska (red.)

„Człowiek, duchowość, ekonomia. Impulsy myśli o. Anselma Grüna. Tom 2”

Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-151-1
Data wydania: 2020

wersja pdf – szczegóły

[2020]
Anna Fidelus, Jarosław Michalski (red.)

„Człowiek, duchowość, wychowanie. Impulsy myśli o. Anselma Grüna. Tom 1”

Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-149-8
Data wydania: 2020

wersja pdf – szczegóły
[2020]
M. Kilian
„Funkcjonowanie osób w starszym wieku”
Wyd. Difin 2020
[2020]
W. Starnawski
„Pedagogia osoby Jana Pawła II. Interpretacja egzystencjalna”
Wydawnictwo Naukowe UKSW – Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2020, ss. 191


Wersja elektroniczna książki – pobierz
[2020]
E. Wolter,
„Wychowanie ekologiczne dzieci i młodzieży na przykładzie wybranych polskich czasopism wydawanych w latach 1918-1939”,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2020 (ISBN 978-83-8090-722-5/druk), ss. 164.   
    

Rok 2019

[2019]
Redakcja:
M. Czarnecka
S. Dziekoński
A. Gralczyk
J. Michalski
„Wartości, człowiek, wychowanie”
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2019

[2019]
K. Maliszewski
D. Stępkowski
B. Śliwerski
„Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia”
Wydawnictwo Impuls

2019
[2019]
A. Fidelus, Z. Babicki (red.)
„Prawa dziecka w wybranych kontekstach opiekuńczo-wychowawczych”
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2019
[2019]
B. M. Kałdon, B. Krajewska (red.)
„Zagrożenia współczesnej rodziny. Teoria i eksploracje w ujęciu interdyscyplinarnym”
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2019
[2019]
E. Wolter
„Ecological education of the Polish society. Based on research of periodicals devoted to nature in the Second Republic of Poland (1918 – 1939)” (tłum. A. Sulińska)”
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2019
ss. 156 
[2019]
E. Wolter
„Edukacja ekologiczna społeczeństwa polskiego. Z badań nad czasopiśmiennictwem przyrodniczym II Rzeczypospolitej (1918-1939)”
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2019
ss. 156 

Rok 2018

[2018]
Z. Babicki
„Wychowawczo-społeczny wymiar pomocy dzieciom
w Rwandzie. Program „adopcja serca” – pomiędzy doraźną pomocą a profesjonalnym wsparciem”

 Warszawa 2018
E. Śmiechowska-Petrovskij, M. Kilian (red.)                                     
„Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości”
Warszawa 2018


Wersja elektroniczna książki – pobierz
[2018]
E. Śmiechowska-Petrovskij, E. Kwiatkowska (red.)
„Dzieci z trudnościami poznawczymi
i emocjonalnymi w młodszym wieku.
Terapia i wspieranie”
Warszawa 2018

Wersja elektroniczna książki – pobierz
[2018]
D. Benner
D. Stępkowski
A. von Oettingen
Z. Peng
„Kształcenie – moralność- demokracja”
 Warszawa 2018

Rok 2017

[2017]
 E. Wolter 
„Ecological Education of Youths and Children in the Polish Magazines in the Years 1918-1939”
WARSZAWA 2017 
[2017]
J. Kuczyńska-Kwapisz, E. Śmiechowska-Petrovskij 
Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Współczesne techniki, narzędzia
i strategie nauczania
     
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2017    
[2017]
E. Śmiechowska-Petrovskij (red.)
Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2017       
 
Książka do pobrania w wersji elektronicznej  – szczegóły
[2017]
E. Śmiechowska-Petrovskij
Książki literackie dla niewidomych dzieci
w młodszym wieku szkolnym. Perspektywa dorosłych pośredników

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2017  

Rok 2016

[2016]
(red.) Zbigniew Babicki, Dariusz Stępkowski
Pedagogika wobec duchowości – duchowość wobec pedagogiki
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2016   

[2016]
(red.) Barbara Małgorzata Kałdon
Wybrane obszary niebezpieczeństw XXI wieku
w ujęciu interdyscyplinarnym

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2016       
[2016]
Kinga Krawiecka, Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Martyna Żelazkowska
Sztuka/twórczość dostępna. Osoby z niepełnosprawnościami i chorobą psychiczną w kręgu recepcji i ekspresji sztuki
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2016           
 [2016]
  (red.) Emilia Śmiechowska-Petrovskij
  Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi
  w młodszym wieku

  Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała 
  Stefana Wyszyńskiego
  Warszawa 2016

Książka do pobrania w wersji elektronicznej –      szczegóły 
[2016]
(red.) Kinga Krawiecka, Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Żaneta Tempczyk – Nagórka
Selected Aspects of Psychosocial Functioning of Persons with Disabilities
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2016
[2016] 
Barbara Baraniak, Aleksandra Kulpa-Puczyńska
i in. 
Adepci pedagogiki pracy w projekcjach i eksploracjach naukowych
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Warszawa 2016
[2016]
(red.) Zbigniew Babicki, Magdalena Kuleta-Hulboj
Teoretyczne i praktyczne konteksty edukacji globalnej
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego                                              
Warszawa 2016           

Rok 2015

[2015]
Barbara Baraniak, Barbara Galas, Beata Krajewska, Stanisław Janiec, Zbigniew Babicki, Dorota Nawrat
Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2015

[2015]
Barbara Baraniak, Edyta Wolter, Marzena Sałyga, Aleksandra Kulpa-Puczyńska, Jacek Brzeziński, Stanisław Janiec
Edukacja i praca człowieka implikacjami dla pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2015
[2015]
Dietrich Benner

Tłumaczenie: Dariusz Stępkowski
Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym.
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2015
[2015]
Jerzy Stochmiałek
Kryzysy życiowe osób dorosłych. Refleksje andragogiczne i edukacyjne.
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2015
[2015]
Janusz Surzykiewicz, Kathrin Maier
Hoffnung und Spiritualität als vernachlässigte Ressourcen im beruflichen Anpassungs-prozess junger Menschen
Cuvillier Verlag Göttingen
Göttingen 2015
[2015]
Stanisław Chrobak (red.)
Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży cz. 2
Wydawnictwo Salezajańskie
Warszawa 2015
[2015]
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
The Impact of Mother Elżbieta Róża Czacka on the Educational Model of the Visually Impaired
(In the context of the contemporary perception of her views)

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2015

[2015]
Beata Krajewska
Okna życia w systemie opieki nad dziećmi
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2015

Rok 2014

[2014]
Anna Fidelus (red.)
Od stereotypu do wykluczenia
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2014
[2014]
Barbara Małgorzata Kołdon
Przemoc wobec dziecka w rodzinie
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2014
[2014]
Barbara Małgorzata Kołdon (red.)
Irena Kurlak (red.)
Suicydologiczne aspekty patologii społecznej
Ostrowiec Świętokrzyski – Warszawa 2014
[2014]
Kinga Krawiecka
Realizm intelektualny a realizm wizualny w działalności plastycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2014
[2014]
Naděžda Pelcová
Człowiek i wychowanie w refleksji fenomentologicznej
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2014
[2014]
Dariusz Stępkowski, A. Murzyn (eds)
Religion long forgotten. The importance of religion in education  towards civil society
Oficyna Wydawnicza „Impuls”
Kraków 2014
[2014]
Stanisław Chrobak (red.)
Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży cz. 1
Wydawnictwo Salezajańskie
Warszawa 2014
[2014]
Eugeniusz Sakowicz
Muzułmańska edukacja i wychowanie : pedagogiczna wizja
M. Fethullaha Gulena
Libra Wydawnictwo i Drukarnia, Dunaj Instytut Dialogu
 Białystok 2014, Warszawa 2014

Rok 2013

[2013]
Janusz Surzykiewicz (red.), Marek Kulesza
Coaching społeczny. Innowacyjne techniki i narzędzia wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Difin
Warszawa 2013
[2013]
Witold Starnawski
Bycie sobą. Podstawy moralności i wychowania
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2013
[2013]
Barbara Galas
Anomia, lęk, pragmatyzm vs patriotyzm : Młoda generacja wobec zmian
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2013
[2013]
Edyta Wolter
Edukacja ekologiczna w Drugiej Rzeczpospolitej
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2013
[2013]
Maria Małgorzata Boużyk
Wychowanie otwarte na religię : Polska Szkoła Filologii Klasycznej o roli religii w wychowaniu
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2013
[2013]
Barbara Baraniak
Współczesna pedagogika pracy : z perspektywy edukacji, pracy i badań
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2013
[2013]
Barbara Kałdon, Irena Kurlak, Barbara Małgorzata Kałdon
Janusz Korczak a wybrane zagadnienia pedagogicznej
teorii i praktyki

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
Ostrowiec Świętokrzyski, Warszawa 2013

Rok 2012

[2012]
Elmar Anhalt, Dariusz Stępkowski (red.)
Erziehung und Bildung in politischen Systemen
IKS Gamond
[Edition Paideia, t. 4]
Jena 2012
[2012]
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej :
wychowanie

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2012
[2012]
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Wspólczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej :
kształcenie i rehabilitacja

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2012
[2012]
Jan Piskurewicz
Z ziemi włoskiej dla Polski
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2012
[2012]
Marzena Dycht
Henryk Ruszczyc. Pedagogiczne inspiracje.
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2012
[2012]
Eugeniusz Sakowicz
Uniwersytet katolicki. Teksty, bibliografia, dokumenty.
Wydawnictwo Polihymnia
Lublin 2012
[2012]
Anna Fidelus
Determinanty readaptacji społecznej skazanych
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2012
[2012]
Barbara Baraniak
Człowiek w pedagogice pracy
Difin
Warszawa 2012
[2012]
Barbara Kałdon, Irena Kurlak
Wybrane zagadnienia problematyki pomocy i wsparcia
w rozwiązywaniu
problemów ludzi w różnym wieku
Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”
Ostrowiec Świętokrzyski 2012
[2012]
Barbara Kałdon, Żaneta Tempczyk
Potrzeby młodzieży niedostosowanej społecznie a funkcjonowanie wybranych subkultur młodzieżowych
Stowarzyszenie „Nauka, Edukacja, Rozwój”
Ostrowiec Świętokrzyski, Warszawa 2012

Rok 2011

[2011]
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii w kontekście współczesnej recepcji jej myśli
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2011
[2011]
Anna Fidelus
Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2011
[2011]
Barbara Kałdon, Irena Kurlak
Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej: podejście interdyscyplinarne
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
Warszawa, Sandomierz 2011
[2011]
Jan Niewęgłowski
Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce
w latach 1898-1989

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
Warszawa 2011

Rok 2010

[2010]
Iryna Kurlak
Istota i problematyka pedagogiki postpenitencjarnej
w interdyscyplinarnym kontekście

Społom
Lwów 2010
 
[2010]
Dariusz Stępkowski
Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnianego wątku na   podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E. Schleiermachera
Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
Warszawa 2010
[2010]
Mirosława Gabęcka, Anna Fidelus
Z problematyki wolności w pedagogice
Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie
Piotrków Trybunalski 2010
[2010]
Barbara Baraniak
Od manualizmu do pedagogiki pracy
Difin
Warszawa 2010
[2010]
Barbara Baraniak
Współczesna pedagogika pracy : z perspektywy edukacji, pracy i badań
 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2010

Rok 2009

[2009]
Stanisław Chrobak
Podstawy pedagogiki nadziei
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2009
[2009]
Eugeniusz Sakowicz
Religie niechrześcijańskie w Polsce
Wydawnictwo Polihymnia
Lublin 2009
[2009]
Eugeniusz Sakowicz
Religioznawstwo
Wydawnictwo Polihymnia
Lublin 2009
[2009]
Barbara Kałdon, Jerzy Kahlan, Anna Fidelus
Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
Sandomierz-Warszawa 2009
[2009]
Anna Fidelus
W stronę readaptacji społecznej
Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie
Piotrków Trybunalski 2009
[2009]
Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej

Warszawa 2009
[2009]
Jan Niewęgłowski
Religia i wychowanie w myśli Luigiego Stefaniniego
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2009
[2009]
Beata Krajewska
Telewizja w recepcji dorosłych – studentów
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2009
[2009]
Jerzy Stochmiałek
Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2009
[2009]
Kazimierz Gryżenia
Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2009
[2009]
Zbigniew Babicki
Społeczno-wychowawcza działalność księży pallotynów w Polsce
Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji
Chrystusa Króla
Ząbki 2009
[2009]
Barbara Baraniak
Metody badania pracy
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Warszawa 2009

Rok 2008

[2008]
Witold Starnawski
Prawda jako zasada wychowania
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2008
[2008]
Barbara Baraniak
Jubileusz 95 lat życia Tadeusza W. Nowackiego
Instytud Badań Edukacyjnych
Warszawa-Radom 2008
[2008]
Stefan Michał Kwiatkowski, Andrzej Bogaj, Barbara Baraniak
Pedagogika pracy
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Warszawa 2008
[2008]
Barbara Kałdon
Pedagog szkolny wobec narkotyzowania się młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych

Akademia im. Jana Długosza
Częstochowa 2008

[2008]
Dietrich Benner, Dariusz Stępkowski (tłumaczenie)
Edukacja jako kształcenie i kształtowanie : moralność, kultura, demokracja, religia
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2008

Rok 2007

[2007]
Eugeniusz Sakowicz
Rozmowy o Islamie i dialogu
Wydawnictwo Polihymnia
Lublin 2007
[2007]
Daskalopoulos Apostolos, Kornelia Czerwińska,
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Renata Wójtowicz
Good Practices in Rehabilitation of Persons with Disabilities
Italy, Poland,  Greece

 
Academy of Special Education Press
Warsaw 2007
 
[2007]
Beata Krajewska
Elementarne zagadnienia pracy socjalnej : wybór tekstów
Wydawnictwo Naukowe „Novum”
Płock 2007
[2007]
Beata Krajewska
Podstawy prawne pracy socjalnej : historia i współczesność : Wybór ustawowych aktów prawnych
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”
Toruń 2007

Rok 2006

[2006]
Kazimierz Franczak, Stanisław Chrobak
Uczeń i nauczyciel w wyścigu do wiedzy – wybrane aspekty nauczania i uczenia się
Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego
Warszawa 2006
[2006]
Edyta Wolter
Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 2006
[2006]
Marzena Dycht
Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
Warszawa 2006

Rok 2004

[2004]
Jan Niewęgłowski
W trosce o młodzież : edukacja, praca, obywatelstwo
Wydawnictwo Salezjańskie
Warszawa 2004
 

Rok 2003

[2003]
Barbara Kołdon
Profilaktyka alkoholowa w szkole
Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej
Stalowa Wola 2003

Rok 2002

[2002]
Władysław Dykcik, Czesław Kossakowski, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych
Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
Poznań 2002
[2002]
E. Wolter
Inwencje wychowawcze
Wydawnictwo Uczelniane SGGW
 Warszawa 2002

Rok 2001

[2001]
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Orientacja przestrzenna w usamodzielnieniu osób niewidomych
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
Warszawa 2001

Rok 1999

[1999]
Stanisław Chrobak
Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu
Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Wydawnictwo Salezjańskie
Warszawa 1999
 

Rok 1997

[1997]
  E. Wolter
  Kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w Drugiej Rzeczypospolitej
  Wydawnictwo Eruditus
  Poznań 1997

Rok 1996

[1996]
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Rehabilitacja niewidomych i słabowidzących : tendencje współczesne
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej
Warszawa 1996

Rok 1995

[1995]
Jerzy Stochmiałek
Problemy współczesnej edukacji w niemieckich i polskich opracowaniach
Instytut Technologii Eksploatacji
Warszawa, Radom 1995

Rok 1993

[1993]
Jerzy Stochmiałek
Kierunki rozwoju współczesnej pedagogiki opiekuńczej i specjalnej
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Instytut Pedagogiki Społecznej
Częstochowa 1993
[1993]
Danuta Marzec, Jerzy Stochmiałek
Przygotowanie pedagogów do pracy opiekuńczo-wychowawczej
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Instytut Pedagogiki Społecznej
Częstochowa 1993