Regulamin Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie – szczegóły
Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie

ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. – Dziekan WNP

dr Ewa Kulawska – Prodziekan WNP

ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.

prof. dr hab. Jacek Błeszyński

dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz.

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

dr hab. Barbara Galas, prof. ucz.

ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.

dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.

ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.

prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek

ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz.

dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz.

dr Martyna Czarnecka

dr Izabela Gątarek

dr Beata Krajewska

dr Kinga Krawiecka

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

mgr Monika Zawadzka

Kinga Kwiatkowska

Magdalena Sieradzka

Magdalena Kobylas