Rozmowa o książce, która (prze)mienia pedagogiczne myślenie

Zapraszam w imieniu władz dziekańskich do zapoznania się z nagraniem rozmowy prowadzonej przez dr Michała Palucha z Prof. Tadeuszem Sławkiem, autorem książki pt.: „A jeśli nie trzeba się uczyć…” (T. Sławek, 2021)

Link do rozmowy: https://youtu.be/-Dh_62V_fQQ

„Dla współczesnej pedagogiki prace Prof. Tadeusza Sławka mają nieocenione znaczenie. W dobie poszukiwania nowego języka dla wychowania i kształcenia, otwarcia się na narracyjność, uważność, głębię sensu, konieczne jest obcowanie z wysoką kulturą słowa.” – mówi dr Michał Paluch, pracownik naszego wydziału, z Katedry Filozofii i Socjologii Wychowania.

Ewa Kulawska

Prodziekan WNP UKSW