Rozpoczęcie realizacji nowego projektu – „Akademia wolontariatu” w ramach: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”

Rozpoczynamy realizację nowego projektu – „Akademia wolontariatu” w ramach: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”. To innowacyjny projekt edukacyjny, skierowany do osób pracujących 25+ z woj. mazowieckiego, które chcą podnieść swoje umiejętności podstawowe w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego oraz umiejętności cyfrowych, a także rozwinąć kompetencje społeczne.Udział w projekcie pozwoli jego uczestnikom zdobyć przydatną, praktyczną wiedzę, którą będą mogły wykorzystać zarówno w codziennym życiu, jak i w rozwoju zawodowym.

Celem projektu jest przetestowanie nowego modelu edukacyjnego poprzez diagnozę umiejętności i potrzeb uczestników, zapewnienie im wsparcia edukacyjnego, doradztwa i walidację ich postępów. Uczestniczki i uczestnicy projektu będą rozwijać umiejętności m.in. w praktyce, dzięki czemu zdobędą nowe doświadczenia, a ich nauka będzie efektywniejsza.

Więcej informacji – szczegóły

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Więcej informacji – szczegóły

Dokumenty rekrutacyjne – szczegóły

Regulamin uczestnictwa – szczegóły