STUDIA STACJONARNE

Pedagogika specjalna (wykład, egzamin pisemny) – dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.

18.06.2022, w godz. 10.00-10.30 studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – (2 rok, gr. 1), budynek nr 15, sala 1542

18.06.2022, w godz. 10.30-11.00 studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – (2 rok, gr. 2), budynek nr 15, sala 1542

18.06.2022, w godz. 11.00-11.30 studenci kierunku Pedagogika specjalna (I rok), budynek nr 15, sala 1542
Teoretyczne podstawy wychowania – ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. – 15.06.2022 w godz. 11.30 – 13.00, budynek nr 23, sala 102
Współczesne kierunki filozofii i etyki w wychowaniu – dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz. – 20.06.2022 w godz. 11:30-13:00, budynek nr 21, sala 106
Etyka w zawodzie pedagoga (wykład + ćwiczenia) – dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz. – 20.06.2022 w godz. 10:00-11:30, budynek nr 21, sala 106
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania – dr Izabela Gątarek – 14.06.2022 godz. 8:00, budynek nr 21, sala 108
Pedagogika opiekuńcza – ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. – 13.06.2022 godz. 10:00, budynek nr 21, sala 114
Pedagogika społeczna – ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. – 20.06.2022 godz. 10:00, budynek nr 21, sala 116
Antropologia kulturowa – dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz. – 14.06.2022 godz. 12:15-13:00, budynek nr 23, sala 106
Metodyka nauczania języka obcego we wczesnej edukacji – mgr Maria Michnowska – 21.06.2022
grupa I – godz. 8.00 budynek 21, sala 108
grupa II – godz. 9.15 budynek 21, sala 108
Statystyka dla pedagogów – dr Joanna Świderska – 03.06.2022 (II rok I stopnia, Pedagogika)
grupa I – godz. 9.45 budynek 15, sala 1528
grupa II – godz. 11.30 budynek 15, sala 1528
Statystyka dla pedagogów – dr Joanna Świderska – 10.06.2022 (III rok, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
grupa II – godz. 13.15 budynek 15, sala 1528
grupa I – godz. 15.00 budynek 15, sala 1528
Anglojęzyczna literatura dziecięca – dr Elżbieta Lesiak-Bielawska – 22.06.2022 godz. 11.30, budynek 21, sala 119
 
Anglojęzyczna literatura dziecięca (poprawka) – dr Elżbieta Lesiak-Bielawska – 29.06.2022 godz. 11.30, budynek 15, sala 1539
Warsztat pedagogiczny – Wychowanie w nauczaniu Kościoła – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – 13.06.2022 godz. 11:00, budynek nr 15, sala 1559
Pedagogika ogólna (I rok I stopnia oraz I rok studia jednolite magisterskie) – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński:
Termin „0” : 13.06.2022 godz. 11:30, budynek nr 15, sala 1559
Termin 1: 21.06.2022 godz. 11:30, budynek nr 15, sala 1559
Pedagogika wczesnoszkolna – dr Ewa Kulawska – 23.06.2022 godz. 13:00, budynek nr 15, sala 1559

STUDIA NIESTACJONARNE

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania – dr Izabela Gątarek – 19.06.2022 w godz. 9:00-10:00, budynek nr 15, sala 1559
Pedagogika specjalna (wykład, egzamin pisemny) – dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.

18 czerwca 2022, w godz. 12.00-12.30 studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – (2 rok, gr 1), budynek nr 15, sala 1542

18 czerwca 2022, w godz. 12.30-13.00 studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – (2 rok, gr 2) budynek nr 15, sala 1542
Teoretyczne podstawy wychowania – ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. – 11.06.2022 w godz. 14.00 – 14.45, budynek nr 21, sala 116
Metodyka edukacji matematycznej w klasach 1-3 – mgr Katarzyna Błażejewska – 19.06.2022 w godz. 11.00-12.30, budynek nr 21, sala 106
Strategie edukacji środowiskowej w przedszkolu i klasach 1-3 – (II rok / II stopnia) kolokwium pisemne – dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz – sobota, 18 czerwca 2022 godz. 8.00 sala 1559.
Pedagogika opiekuńcza – ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. – 18.06.2022 godz. 9:00, budynek nr 23, sala 102
Pedagogika społeczna – ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. – 11.06.2022 godz. 16:00, budynek nr 21, sala 106
Współczesne kierunki filozofii i etyki w wychowaniu – dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz. – 12.06.2022 w godz. 13:15-14:45, budynek nr 15, sala 1559
Etyka w zawodzie pedagoga (wykład i ćwiczenia) – dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz. – 12.06.2022 godz. 12.15, budynek 21, sala 106
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych – Źródła i przejawy sporów wokół osoby – dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz. – 11.06.2022 w godz. 15:00-16.30, budynek nr 21, sala 116
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych – Współczesne kontrowersje: jednostka, rodzina, religia – dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz. – 12.06.2022 godz. 18.30, budynek 15, sala 1539
Anglojęzyczna literatura dziecięca – dr Elżbieta Lesiak-Bielawska – 18.06.2022 godz. 9.00, budynek 21, sala 119
Antropologia kulturowa – dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz. – 18.06.2022 godz. 10:00-13:00, budynek nr 15, sala 1559
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych – Filozofia mitu – dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz. – 18.06.2022 godz. 10:00-13:00, budynek nr 15, sala 1559
Pedagogika ogólna (I rok II stopnia) – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – 11.06.2022 godz. 15:00, budynek nr 15, sala 1559
Metodyka nauczania języka obcego we wczesnej edukacji – mgr Maria Michnowska – 19.06.2022
grupa I – godz. 13.15 budynek 21, sala 116
grupa II – godz. 15.00 budynek 21, sala 116
Statystyka dla pedagogów – dr Joanna Świderska – 12.06.2022 (III rok, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
grupa II – godz. 16.20 budynek 15, sala 1528
grupa I – godz. 17.20 budynek 15, sala 1528
Pedagogika ogólna (I rok I stopnia oraz I rok studia jednolite magisterskie) – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – 11.06.2022 godz. 16:45, budynek nr 15, sala 1559
Warsztat pedagogiczny – Wychowanie w nauczaniu Kościoła – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – 11.06.2022 godz. 13:15, budynek nr 15, sala 1539
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych – Współczesne kontrowersje: rodzina, dziecko, religia – dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz. – 12.06.2022 godz. 9:45-10:30, budynek nr 21, sala 106
Psychologia rozwoju człowieka (wykład) – I rok II stopnia – dr Kamil Kuracki – 19.06.2022 godz. 17:20, budynek nr 15, sala 1522
Psychologia rozwoju człowieka (wykład) – I rok I stopnia oraz I rok studia jednolite magisterskie – dr Kamil Kuracki – 19.06.2022 godz. 17:20, budynek nr 15, sala 1522
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i klasach 1-3 – dr hab. Edyta Wolter, prof. uczelni – 18.06.2022 godz. 8.00, budynek nr 15, sala 1559