PEDAGOGIKA, I rok I stopnia

Wprowadzenie do psychologii – dr Sebastian Skalski-Bednarz – 02.12.2022 godz. 18:15, budynek nr 15, sala 1559
Pojęcia i systemy pedagogiczne – wprowadzenie do pedagogiki – ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz. – 30.01.2023 godz. 9.45, budynek nr 15, sala 1559
Historia myśli pedagogicznej – ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz. – 30.01.2023 godz. 10.30, budynek nr 15, sala 1559
Emisja głosu – dr Małgorzata Kustosz-Piątosa – 31.01.2023 godz. 8.00-12.00, budynek nr 15, sala 1522
Socjologia ogólna – dr hab. Barbara Galas prof. ucz., egzamin, 1 lutego 2023, godz. 12.00-13.30, budynek nr 15, sala 1559
Filozoficzne podstawy pedagogiki – dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz. – 3.02.2023 godz. 12.00-14.00, budynek nr 15, sala 1559

PEDAGOGIKA, II rok I stopnia

Psychologia społeczna – dr Sebastian Skalski-Bednarz – 27.01.2023 godz. 9.45, budynek nr 21, sala 114
Dydaktyka ogólna – ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. uczelni – 31.01.2023 r., godz. 11.15, budynek nr 15, sala 1559

PEDAGOGIKA, III rok I stopnia

Socjologia edukacji – kolokwium – dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz. – 17.01.2023 (wtorek) godz. 9:45-10:30, budynek nr 15, sala 1522
Psychologia kliniczna – dr Kamil Kuracki – 31.01.2023 r., godz. 9.30, budynek nr 15, sala 1559
System prewencyjny św. Jana Bosko – ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. – 02.02.2023 godz. 10:00, budynek nr 15, sala 1542
Socjologia edukacji – dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz. – 07.02.2023 r., godz. 9:00, budynek nr 15, sala 1559

PEDAGOGIKA, II rok II stopnia

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, pierwsza pomoc przedmedyczna – dr Izabela Gątarek – 30.01.2023 godz. 14.00, budynek nr 15, sala 1559
Andragogika – prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek – 31.01.2023 od godz. 9:00, budynek nr 15, p. 1551 (egzamin ustny)
Psychologia kliniczna (wykład) – ks. dr Marcin Kłosowski – 31.01.2023 godz. 11:00, budynek nr 15, sala 1526

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, I rok

Wprowadzenie do psychologii – dr Sebastian Skalski-Bednarz – 02.12.2022 godz. 18:15, budynek nr 15, sala 1559
Pierwsza pomoc przedmedyczna (grupa 1 i 2) – dr Izabela Gątarek – 27.01.2023 godz. 15.00, budynek nr 15, sala 1559
Pojęcia i systemy pedagogiczne – wprowadzenie do pedagogiki – ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz. – 30.01.2023 godz. 9.45, budynek nr 15, sala 1559
Historia myśli pedagogicznej – ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz. – 30.01.2023 godz. 10.30, budynek nr 15, sala 1559
Emisja głosu – dr Małgorzata Kustosz-Piątosa – 31.01.2023 godz. 8.00-12.00, budynek nr 15, sala 1522
Filozoficzne podstawy pedagogiki – dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz. – 3.02.2023 godz. 12.00-14.00, budynek nr 15, sala 1559

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, II rok

Psychologia społeczna – dr Sebastian Skalski-Bednarz – 27.01.2023 godz. 9.45, budynek nr 21, sala 114
Dydaktyka ogólna -ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. uczelni – 31.01.2023 r., godz. 11.15, budynek nr 15, sala 1559
Pedagogika specjalna – dr hab. Marzena Dycht, prof. uczelni – 01.02.2023 godz. 13.00-13.30, budynek nr 21, sala 308A
Pedagogika przedszkolna – dr Ewelina Rzońca – 07.02.2023 godz. 9.45-11.15, budynek nr 15, sala 1542

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, III rok

Socjologia edukacji – kolokwium – dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz. – 20.01.2023 (piątek) godz. 13:15-14:00, budynek nr 15, sala 1542
Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole – dr Izabela Gątarek – 30.01.2023 godz. 14.00, budynek nr 15, sala 1559
Psychologia kliniczna – dr Kamil Kuracki – 31.01.2023 r., godz. 9.30, budynek nr 15, sala 1559
Literatura dla dzieci dr Emilia Śmiechowska – 01.02.2023 godz. 9.30-10.30, budynek nr 15, sala 1522
Metodyka edukacji matematycznej w kl. 1-3 – dr Ewa Kulawska – 02.02.2023 r., godz. 10:00, budynek nr 15, sala 1522
Socjologia edukacji – dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz. – 07.02.2023 r., godz. 9:00, budynek nr 15, sala 1559

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, IV rok

PEDAGOGIKA SPECJALNA, II rok

Psychologia społeczna – dr Sebastian Skalski-Bednarz – 27.01.2023 godz. 9.45, budynek nr 21, sala 114
Dydaktyka ogólna – ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. uczelni – 31.01.2023 r., godz. 11.15, budynek nr 15, sala 1559
Pedagogika osób dorosłych i starszych – prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek – 31.01.2023 od godz. 13:00, budynek nr 15, p. 1551 (egzamin ustny)

PEDAGOGIKA SPECJALNA, III rok

Socjologia edukacji – kolokwium – dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz. – 17.01.2023 (wtorek) godz. 10:30-11:15, budynek nr 15, sala 1522
Psychologia kliniczna – dr Kamil Kuracki – 31.01.2023 r., godz. 9.30, budynek nr 15, sala 1559
Socjologia edukacji – dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz. – 07.02.2023 r., godz. 9:00, budynek nr 15, sala 1559

PEDAGOGIKA, II rok I stopnia

Pedagogika specjalna – dr hab. Marzena Dycht, prof. uczelni – 18.02.2023 godz. 11.00-12.00, budynek nr 21, sala 308A
Język angielski – mgr Monika Nowosielska – 18.02.2023 godz. 15:30, budynek nr 15, sala 1528
Dydaktyka ogólna – ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. uczelni – 18.02.2023 godz. 16.45-17.45, budynek nr 15, sala 1559

PEDAGOGIKA, II rok II stopnia

Psychologia kliniczna – dr Sebastian Skalski-Bednarz – 04.02.2023 godz. 11:30, budynek nr 15, sala 1542
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, pierwsza pomoc przedmedyczna – dr Izabela Gątarek – 05.02.2023 godz. 9:45, budynek nr 15, sala 1544
Andragogika – prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek – 18.02.2023 od godz. 11:30, budynek nr 15, p. 1551 (egzamin ustny)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, I rok

Pierwsza pomoc przedmedyczna dr Izabela Gątarek – 05.02.2023 godz. 14.00, budynek nr 15, sala 1545
Pojęcia i systemy pedagogiczne – wprowadzenie do pedagogiki oraz Historia myśli pedagogicznej – ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. uczelni – 18.02.2023 godz. 12.00, budynek nr 15, sala 1559
Język angielski – mgr Monika Nowosielska – 18.02.2023 godz. 12:30, budynek nr 15, sala 1528

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, II rok

Pedagogika specjalna – dr hab. Marzena Dycht, prof. uczelni – 18.02.2023 godz. 10.00-11.11, budynek nr 21, sala 308A
Pedagogika przedszkolna – dr Ewelina Rzońca – 18.02.2023 godz. 11.30-13.00, budynek nr 15, sala 1542
Język angielski – mgr Monika Nowosielska – 18.02.2023 godz. 14:00, budynek nr 15, sala 1528
Dydaktyka ogólna – ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. uczelni – 18.02.2023 godz. 16.45-17.45, budynek nr 15, sala 1559
Psychologiczno-pedagogiczne aspekty językowej edukacji dziecka – mgr Katarzyna Błażejewska – 19.02.2023 r. godz. 10:00-10:30, budynek nr 15, sala 1522

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, III rok

Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole – dr Izabela Gątarek – 05.02.2023 godz. 15:00, budynek nr 15, sala 1544
Metodyka edukacji matematycznej w kl. 1-3 – mgr Katarzyna Błażejewska – 19.02.2023 godz. 11:00-12:00, budynek nr 15, sala 1522

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, IV rok