ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski – kierownik Katedry


dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz.

dr hab. Barbara Galas, prof. ucz.

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko


dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.


dr Michał Paluch

Umowa zlecenie:

ks. dr hab. Kazimierz Gryżenia