ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz. – kierownik katedry

ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. ucz.

 
dr hab.Edyta Wolter, prof. ucz.

Umowa zlecenie:

dr Barbara Głasek