Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński  – kierownik Katedry

Prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek

 
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.

Umowa zlecenie:

mgr Monika Nowosielska