ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. – kierownik katedry


dr Ewa Kulawska

 
dr Izabela Gątarek


mgr Katarzyna Błażejewska

mgr Sandra Skorza

Umowa zlecenie:

dr Danuta Al-Khamisy

dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk

dr Joanna Kandzia

dr Mateusz Kowalski

dr Elżbieta Lesiak – Bielawska

mgr Maria Michnowska

mgr Anna Piskorek-Atys

Katarzyna Praczyk-Piątkowska

dr Ewelina Rzońca

dr Adam Rychlik

dr Wojciech Wierzejski