ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. – kierownik


dr hab. Barbara Baraniak, prof. ucz.


dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.

Adiunkci:

dr Beata Krajewska


dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

dr Katarzyna Stankiewicz

Umowa zlecenie:
dr Barbara Małgorzata Kałdon

mgr Beata Sapiejewska-Dąbrowska

mgr Artur Pięta