Kierownik: ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz.

 
dr Martyna Czarnecka

dr Kamil Kuracki

dr Agnieszka Klimska

dr Marcin Klimski

dr Marek Kulesza

mgr Sebastian Skalski

Umowa zlecenie:

dr Maciej Ciechomski

mgr Łukasz Kowalski

dr Małgorzata Starzomska-Romanowska

mgr Agnieszka Świątek

dr Joanna Świderska

mgr Michał Winczek