Kierownik:  dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.


dr Joanna Ossowska


dr Żaneta Tempczyk-Nagórka


mgr Ewelina Ligęza

Umowa zlecenie:

mgr Krystyna Mucha

dr Konrad Wierzbicki