Studenci WNP na zajęciach otwartych w Przedszkolu Specjalnym nr 213

W dniu 27 maja 2022 r. studenci pedagogiki specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z dr Kamilem Kurackim  uczestniczyli w  zajęciach otwartych zorganizowanych  dla grupy w Przedszkolu Specjalnym nr 213 w Warszawie. Dzięki uprzejmości i otwartości Dyrektora oraz zaangażowaniu nauczycieli specjalistów, wizyta w placówce stanowiła doskonałą okazję nie tylko do zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania przedszkola specjalnego, ale również do pogłębiania kompetencji dydaktycznych studentów poprzez hospitowanie zajęć realizowanych w grupie dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. W ramach budowania partnerstwa edukacyjnego, studenci WNP przekazali również dla ursynowskich przedszkolaków, pomoce dydaktyczne do stymulacji sensorycznej, powstałe w ramach zajęć ćwiczeniowych realizowanych na Wydziale.