Studencie, pomóż dzieciom z Ukrainy

Drodzy Studenci,

zapraszamy do wolontariatu i zaangażowania na rzecz pomocy dzieciom z Ukrainy przebywającym w Polsce. Obecnie w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku przebywa 67 uchodźców z Ukrainy – 27 osób dorosłych i 40 dzieci. Najmłodsze z nich ma 6 miesięcy, a najstarsze 17 lat. Przeważają dzieci w wieku 7-11 lat. Adres ośrodka: ul. Ignacego Jana Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek.

Zapraszamy Was  do pomocy w organizowaniu zajęć dla dzieci, w nauce i  spędzaniu razem czasu wolnego. Wypełniając te zadania student ma możliwość zaliczenia części lub całości praktyk pedagogicznych lub dyplomowych (po wcześniejszym  kontakcie z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk).

Zgłoszenia (imię i nazwisko, rok studiów, rodzaj praktyki, terminy pobytu w ośrodku, numer telefonu) proszę przesyłać mailowo do p. kierownik Dziekanatu mgr Moniki Zawadzkiej (mail: m.zawadzka@uksw.edu.pl).

Nie pozostań obojętny – dobro wraca!


Drodzy Studenci,

na Torwarze znajduje się punkt recepcyjny, do którego zgłaszają się mamy z dziećmi. Potrzebujemy Waszej pomocy w opiece nad dziećmi, zorganizowaniu im zabawy itp.
Bardzo prosimy o pomoc.
Kontakt: Magda Kordalewska 602450760