Studia pedagogiczne, specjalności

      Na Wydziale prowadzone są studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika oraz kierunku pedagogika specjalna w trybie stacjonarnym (studia nieodpłatne) i niestacjonarnym (studia odpłatne), studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe (studia płatne).

        Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów (trzy lata) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

      Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają cztery semestry (dwa lata) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

      Okres trwania studiów podyplomowych jest zależny od specyfiki danych studiów - od dwóch semestrów do trzech (rok do półtora roku).

________________________________________
 

     

    Na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku pedagogika oferta obejmuje następujące specjalności:

  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą
  • doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna
  • pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

 

  Na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku pedagogika specjalna  oferta obejmuje następujące specjalności:

  • edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika
  • pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

__________________________________________

 

     Na studiach drugiego stopnia (magisterskich) kierunku pedagogika do wyboru są następujące specjalności:

  • pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza,
  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą,
  • terapia pedagogiczna z edukacją włączającą,
  • pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

_________________________________________

 

      Wydział Nauk Pedagogicznych prowadzi także szeroką działalność badawczą w zakresie wychowania, edukacji i resocjalizacji zarówno dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. Poza tym posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora  w dyscyplinie pedagogika.