8 listopada br. odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Członków Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW (którego inicjatorami i założycielami byli dr Anna Fidelus oraz ówczesny student Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Michał Stańczuk).

Podczas spotkania omówione zostały planowane działania i wstępne założenia inicjatyw do zrealizowania w roku akademickim 2022/2023. Do Koła dołączyli kolejni studenci, co jest niewątpliwie ważne z punktu widzenia działalności naukowej.

Na spotkaniu w związku z ukończeniem studiów przez dotychczasowego prezesa koła– Magdalenę Jarzynę, przeprowadzono wybory, w czasie których wyłoniono nowy skład Zarządu Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW:

  • Wiktoria Kowalczyk– prezes;
  • Kacper Berg– zastępca;
  • Kinga Gwóźdź– zastępca;
  • Aleksandra Wełpa– sekretarz;
  • Eliza Nadolska– członek Zarządu.

Spotkanie było dobrą okazją do podsumowania minionego roku akademickiego oraz powitania nowych członków naszego koła. Opiekunem Naukowym Koła jest dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

Działalność Koła skupia się w trzech sekcjach tematycznych:

  • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
  • PENITENCJARYSTYKA Z RESOCJALIZACJĄ INSTYTUCJONALNĄ
  • KRYMINOLOGIA I WIKTYMOLOGIA

Pracę koła naukowego koordynują: mgr Michał Stańczuk oraz dr Konrad Wierzbicki.


Drodzy Studenci ,

pierwsze w tym roku spotkanie organizacyjne Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej, funkcjonującego przy Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się w dniu jutrzejszym tj. 8 listopada 2022 roku, o godzinie 16:30 w sali 316a budynek 21.

Organizacja wydarzeń naukowych, spotkania z praktykami i specjalistami z zakresu profilaktyki społecznej, kryminologii oraz penitencjarystyki czy hospitacje zakładów karnych, zakładów poprawczych  i innych placówek związanych resocjalizacją znajdujących się na terenie Polski – to stałe elementy wpisane w działalność Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW.

Zaproszenie skierowane jest dla członków Koła jak i chętnych do wstąpienia w nasze szeregi. 

serdecznie zapraszamy,

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

mgr Michał Stańczuk

dr Konrad Wierzbicki


Drodzy Studenci !

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej działające  przy Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza studentów chcących aktywnie rozwijać się naukowo do współpracy.

Organizacja wydarzeń naukowych, spotkania z praktykami i specjalistami z zakresu profilaktyki społecznej, kryminologii oraz penitencjarystyki czy hospitacje zakładów karnych, zakładów poprawczych  i innych placówek związanych z resocjalizacją znajdujących się na terenie Polski – jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli😊 – to tylko część planów Koła Naukowego.

Opiekunem Naukowym Koła jest dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW !

Pamiętajcie, ze włączając się w działalność kół naukowych zyskujecie nie tylko nowe doświadczenia, ale także okazję do poznania nowych ludzi, z którymi może połączyć Was wspólna pasja oraz zainteresowania !

Zapisy do Koła Naukowego

Zapisy chętnych do wstąpienia w szeregi Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej przyjmują: mgr Michał Stańczuk (m.stanczuk@uksw.edu.pl) oraz dr Konrad Wierzbicki (k.wierzbicki@uksw.edu.pl).

Serdecznie zapraszamy!

———————————————————————————————

19 października odbyło się długo oczekiwane, pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Członków Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW. W trakcie spotkania omówiliśmy planowane działania i wstępne założenia inicjatyw do zrealizowania w roku akademickim 2021/2022. Do Koła dołączyli kolejni studenci, co jest niewątpliwie ważne z punktu widzenia działalności naukowej. Niebawem poznacie skład zarządu Koła oraz termin kolejnego spotkania. Opiekunem Naukowym Koła jest dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW. Dziękujemy Pani Profesor za aktywne uczestnictwo i wspieranie wszelkich inicjatyw w działalności naszego Koła!