Edukacja włączająca

Studia trwają 3 semestry.

Zajęcia odbywają się w soboty i/ lub niedziele, średnio 2 razy w miesiącu.

Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2022 r.