Wydział Nauk Pedagogicznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

oraz

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

zapraszają na:

Trzecią Ogólnopolską Konferencję Naukową

z cyklu:

Dziecko i rodzina

zatytułowaną:

Proces kształcenia i wychowania– postpandemiczna transformacja

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej

26 kwietnia 2022 r.

Głównym tematem konferencji jest realizacja procesu kształcenia i wychowania przez przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe, oraz placówki opiekuńczo wychowawcze i resocjalizacyjne w obecnej rzeczywistości, która wymusiła znaczne zmiany w realizacji procesu oraz w funkcjonowaniu placówek. Proces kształcenia i wychowania doświadcza transformacji, która może być zagrożeniem, ale również szansą i okazją do zmian na lepsze.

Celem konferencji jest prezentacja teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej realizacji procesu kształcenia i wychowania w czasach pospandemicznej transformacji. Celem konferencji jest dokonanie refleksji nad wyzwaniami, zagrożeniami oraz perspektywami, jakie stają przed wszystkimi, którzy są częścią tego procesu, a więc dziećmi, ich rodzinami oraz kadrą pedagogiczną. Dyskusja umożliwi połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczaniem praktyków, by móc wypracować oraz wdrożyć optymalne rozwiązania.

Autorytety medyczne wskazują, iż możliwe jest, iż w 2022 roku nastąpi zmiana w opisywaniu i nazywaniu obecnej sytuacji. Coraz częściej mówi się, że Covid 19 przestanie być pandemią a zostanie określony jako endemia. Oznacza to, że proces kształcenia i wychowania będzie musiał przejść transformację i dostosowanie.

Do udziału w konferencji zapraszamy teoretyków, praktyków wychowania: kadrę naukowo-dydaktyczną, kadrę zarządzająca, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy zainteresowani są tematyką planowanej konferencji.

Strona konferencji :

https://sites.google.com/view/konferencjapedagogiczna2022/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0

Głównymi organizatorami ze strony Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW są :

dr hab. Anna Fidelus prof. ucz. i mgr Michał Stańczuk