Projekt „Nowoczesny pedagog”

Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

W projekcie mogą wziąć udział studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie.

Projekt będzie trwał 3 lata i przeznaczony jest dla trzech kolejnych roczników studentów, tj. po 40 uczestników w każdym roku (edycji) trwania projektu (razem 120 osób). Wybrani do projektu studenci to słuchacze ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy w roku 2017, 2018 i 2019 staną się absolwentami szukającymi pracy lub możliwości dalszego kształcenia.

Projekt obejmuje kobiety i mężczyzn w proporcji adekwatnej do liczby studentów na danym roku i kierunku ogółem dla I i II stopnia studiów.

Każdy uczestnik uzyska możliwość uczestniczenia w 4 z 10 oferowanych warsztatów i certyfikowanych szkoleń, w 2 z 5 zajęć projektowych oraz w 2 z 4 wizyt studyjnych.