Termin składania prac dyplomowych –
rok akademicki 2021/2022:

STUDIA NIESTACJONARNE: I stopnia (licencjackie) oraz STUDIA II stopnia (magisterskie) do dnia 12.06.2022 r.
STUDIA STACJONARNE: I stopnia (licencjackie) oraz STUDIA II stopnia (magisterskie) do dnia 14.06.2022 r.


Procedura przystąpienia do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 – szczegóły

Wzory strony tytułowej:
strona tytułowa
przykład 1
przykład 2

Przykłady tytułowania pliku z pracą:
WNP-numer albumu-LIC (np. WNP-111111-LIC)
WNP-numer albumu-MGR (np. WNP-00000-MGR)

Zgłoszenie aktywowania karty obiegowej –
szczegóły
Termin składania prac dyplomowych – rok akademicki 2021/2022:
STUDIA NIESTACJONARNE: I stopnia (licencjackie) oraz STUDIA II stopnia (magisterskie) do dnia
12.06.2022 r.
STUDIA STACJONARNE: I stopnia (licencjackie) oraz STUDIA II stopnia (magisterskie) do dnia
14.06.2022 r.
 
Dziekan, na wniosek studenta oraz kierującego pracą, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej w przypadku długotrwałej choroby studenta lub innych ważnych przyczyn.
Termin złożenia pracy może zostać przesunięty najpóźniej do 30.09.br.


W takim wypadku należy uzyskać pisemną zgodę promotora i złożyć do dnia 12.06.2022 r. (studia niestacjonarne) oraz do dnia 14.06.2022 r. (studia stacjonarne) w Dziekanacie WNP podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy do 30 września br. w wersji papierowej.

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej
Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy licencjackiej
W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 STUDENT NIE SKŁADA:
– PAPIEROWEJ WERSJI PRACY DYPLOMOWEJ
– PŁYTY CD Z WGRANĄ PRACĄ
– ZDJĘĆ DO DYPLOMU
W PRACY WGRYWANEJ DO APD NIE UMIESZCZA SIĘ OŚWIADCZENIA STUDENTA I PROMOTORA.